TEL.: 509 244 152 | E-MAIL: info@konplan.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu komunikacji z Firmą PPHU Konplan, z siedzibą w Kolonia Kraśnica 73, 62-590 Golina.
W celu;
– przygotowania i wysłania (np. drogą elektroniczną) oferty sprzedaży, ewentualnej umowy, a w dalszej kolejności po wykonaniu usługi, do wystawienia faktury na podstawie zamówienia lub umowy.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Odbiorcami danych mogą być partnerzy świadczący usługi na rzecz Firmy PPHU Konplan Kolonia Kraśnica 73, 62-590 Golina, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych albo do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania [o prawie do przenoszenia danych, jeżeli przysługuje], a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: info@konplan.pl lub numerem telefonu 63 245 03 68, 509 244 152.
Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i 13 RODO.